Szukaj...
A
pl
Podkarpackie Forum Innowacji w kręgu Gospodarki Obiegu Zamkniętego
18 grudnia 2023, Piotr Pernak

Przez dwa dni pod przewodnictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Władysława Ortyla wybitni przedstawiciele  świata nauki, administracji i biznesu konferowali podczas Podkarpackiego Forum Innowacji na temat Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ).

Gospodarka cyrkularna jest istotnym elementem stworzenia niskoemisyjnej, zasobooszczędnej, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Wyczerpywanie się surowców, wzrost ich cen i rosnąca zależność od dostawców z krajów trzecich stanowi poważne zagrożenie dla dalszego rozwoju gospodarczego oraz wyzwanie w kontekście ochrony środowiska – zaznaczył marszałek Władysław Ortyl

Jak w sposób najbardziej bezbolesny wdrożyć zasady GOZ w podkarpackiej gospodarce i spowodować jej większą konkurencyjność prezentowali goście z zagranicy i całej Polski.

Podczas Forum zaprezentowano wymogi jakie w niedługim czasie będą musiały spełnić firmy produkcyjne w zakresie recyklingu. Jak uznali zgromadzeni na konferencji, treści przekazane podczas dwudniowych obrad wpłyną pozytywnie na innowacyjność regionu. Gospodarka o obiegu zamkniętym i odejście od liniowego modelu konsumpcji to szansa dla wielu przedsiębiorstw. Jak wskazano coraz częściej można mówić o firmach, których model opiera się na GOZ. Dodatkowo w obecnej unijnej perespektywie finansowej na zmiany związane z gospodarką cyrkularną można uzyskać dofinansowanie.

Podkarpackie Forum Innowacji (PFI) to regionalne i ponadregionalne spotkania w formie konferencji, warsztatów lub seminariów, których celem jest gromadzenie i transfer wiedzy na temat innowacyjności regionu.

Prezentacje dzień 1

Prezentacje dzień 2

Piotr Pernak