Dziś jest: środa 24.04.2019
Szukaj...
pl
Dziś jest: środa 24.04.2019
Szukaj...
pl
Aktualność
29 marzec 2019 / 10:03

Informacje o naborze – Działanie 1.2 Badania p...

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego …

Aktualność
04 marzec 2019 / 15:03

Informacja dla Wnioskodawców działania 1.3 Promowani...

Zgodnie z zapisami  Regulaminu Konkursu wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty: posiadające pozytywną opinię (w formie uchwały) Podkarpackiej Rady Innowacji (PRI) potwierdzającą, że projekt realizuje zapisy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa …

Aktualność
13 luty 2019 / 14:02

Polskie Marki Turystyczne – nabór wniosków do ...

Ideą projektu “polskie Marki Turystyczne” jest stworzenie katalogu najbardziej atrakcyjnych polskich regionów i szlaków turystycznych, które będą profesjonalnie zarządzane i promowane. Zarządcy tych terytorialnych marek turystycznych otrzymają wsparcie o …

Aktualność
13 luty 2019 / 13:02

Internacjonalizacja MŚP – nabór wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do konkursu “Internacjonalizacja MŚP“. Wnioski będzie można składać od 28 lutego do 3 września 2019 r. Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów …

Aktualność
06 luty 2019 / 11:02

,,Pożyczka Standardowa – Innowacyjna”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w dniu 31.12.2018r. podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu ,,Pożyczka Standardowa – Innowacyjna” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego …

Aktualność
24 styczeń 2019 / 10:01

Nabór w Programie Clean Sky

Partnerzy są wybierani za pośrednictwem otwartych naborów (CfP). Tematy każdego naboru są proponowane przez komitet sterujący każdej platformy technologicznej i poddawane przeglądowi w ramach Joint Undertaking. Następnie wnioski są …