Szukaj...
A
pl

Deklaracja dostępności Regionalnej Strategii Innowacyjności

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (w skrócie Urząd): zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Regionalnej Strategii Innowacji.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie mieści się w siedzibach:

Budynki, w których mieszczą się biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie znajdują się:

Główny budynek Urzędu – Aleja Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie

Budynek ul. Cieplińskiego 4. Główny czteropiętrowy budynek Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przy ul. Cieplińskiego 4. Elewacja jasna. Fasada budynku w stylu nowoczesnym wznosi się do góry. Oszklone drzwi rozświetlają wejście. Na ścianie frontowej złoty herb Województwa Podkarpackiego. Na nim ukoronowany gryf symbolizuje województwo bełskie. Obok ukoronowany lew symbolizuje województwo lwowskie. Nad nimi krzyż kawalerski. Pod herbem złoty napis: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Przed budynkiem flaga z herbem Województwa Podkarpackiego oraz flaga Unii Europejskiej. Po prawej stronie budynku drzewa i krzewy. Za nimi pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej symbolizujący skrzydło samolotu uszkodzone w trakcie lotu. Obok drugi pomnik - kamień upamiętniający 1050 rocznicę Chrztu Polski.

W budynku przy Alei Łukasza Cieplińskiego mieści się:

Usytuowanie budynku w centrum Rzeszowa umożliwia dostęp środkami komunikacji publicznej lub korzystanie z parkingów ogólnodostępnych, strefy parkowania z dedykowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Do głównej siedziby Urzędu od strony Alei Piłsudskiego można dojechać autobusami 12, 3, 6, 7, 14, 17, 19, 22, 27, 30, 33, 34, 36, 42, 46, 47, 53, 58 a od strony Alei Cieplińskiego autobusami linii: 0, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 23, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 42, 45, 58, 59.

Do budynku prowadzi wejście główne od Alei Łukasza Cieplińskiego, odpowiednio utwardzone o wymaganej szerokość oznaczone jako A, wejście B znajduje się z tyłu budynku.

Wejścia znajdują się na poziomie chodnika i umożliwiają swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim, dziecięcym czy z bagażem podróżnym.

Drzwi do budynku Urzędu otwierają się automatycznie.

Za głównymi, automatycznymi drzwiami znajduje się przedsionek z wystarczającą przestrzenią manewrową. Na wprost przeszklone drzwi z klamką i samozamykaczem, otwierane na zewnątrz, prowadzące do holu głównego. Drzwi znajdują się w zasięgu wzroku portiera, który może udzielić pomocy wchodzącemu.

Na parkingu od Alei Łukasza Cieplińskiego wydzielone i oznakowane są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Krawężniki uliczne wykonano jako wtopione, umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim, dziecięcym czy z bagażem podróżnym.

 1. W holu portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. W celu uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika portierni. Przy portierni jest pętla indukcyjna.
 2. W holu toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego, za schodami.
 3. Po lewej stronie portierni znajduje się Punkt Obsługi Interesariuszy przeznaczony dla wszystkich osób, w szczególności tych o zróżnicowanych potrzebach.
 4. Kancelaria Ogólna znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego do budynku Urzędu, za portiernią.
 5. Po prawej stronie od wejścia jest tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń znajdujących się w Urzędzie i infomat pokazujący rozmieszczenie ważnych punktów w holu.
 6. Korytarze w budynku umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Nawierzchnie schodów wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych wykonano z materiałów nie powodujących niebezpieczeństwa poślizgu.
 7. W budynku znajdują się dwie windy z systemem głośnomówiącym, wizualnym oraz alfabecie Braille’a, dostosowane do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się.
 8. Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na każdym piętrze budynku.
 9. Na wysoki parter osoba z niepełnosprawnością może dostać się przy pomocy platform z napędem elektrycznym, zamontowanych przy schodach na poziomie niskiego parteru w holu.
 10. Zapewniony jest wstęp osobie niepełnosprawnej z psem asystującym i psem przewodnikiem do budynku i wszystkich jego pomieszczeń.
 11. W sali konferencyjnej jest system na podczerwień IR wspomagający słyszenie za pomocą słuchawek.
 12. W budynku znajduje się krzesło ewakuacyjne.
 13. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a (oprócz wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 14. W budynku nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy lub głosowy.

Widok holu Urzędu przy ul. Cieplińskiego 4. Na infografice zaznaczone najważniejsze punkty, które są na parterze budynku. Wejście A od dołu widoku po lewej, następnie idąc ku górze do wejścia B po prawej tablica informacyjna i infomat, a po lewej portiernia i kancelaria ogólna. Po prawej stronie widoku legenda z ikonami najważniejszych punktów holu.

Widok holu w głównym budynku Urzędu – infografika (PDF, 313KB) oraz film o ułatwieniach architektonicznych.

Przy wejściu głównym do Urzędu (A) od alei Cieplińskiego oraz w holu głównym znajdują się znaczniki Totupoint informujące o sposobie poruszania się po holu głównym.

Po prawej stronie od wejścia głównego (A) znajduje się prosta mapa tyflograficzna informująca o najważniejszych punktach znajdujących się w głównym holu Urzędu.

Osoby Głuche i słabosłyszące mogą przy załatwianiu spraw skorzystać z usługi tłumacza na wezwanie – tłumacza polskiego języka migowego (PJM), za pomocą dedykowanej strony.

Usługa ta realizowana jest poprzez udział tłumacza języka migowego przy załatwieniu sprawy interesariusza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego potrzebującego tego rodzaju usług.

Aby interesariusz mógł skorzystać z tej usługi powinien przekazać informację o takiej potrzebie:

Zgłoszenia będą potwierdzane przez pracowników Oddziału organizacyjnego Departamentu Organizacyjno-Prawnego, odpowiedzialnych za zapewnienie należytej obsługi osób, doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, w kontaktach z organami samorządu województwa. Pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego skontaktuje się z interesariuszem w celu potwierdzenia zabezpieczenia tej usługi.

Informacja o Urzędzie w tekście łatwym do czytania i zrozumienia. (DOCX, 900KB)

 Opis dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej do pobrania (DOCX, 1,2MB)

Formularz zgłoszeniowy do pobrania (.doc, 29KB)

Informacja o Urzędzie w PJM

Klauzula informacyjna

english