Szukaj...
A
pl
Panel Inteligentnej Specjalizacji „Lotnictwo i kosmonautyka” – 12 czerwca 2019 r. – Rudna Mała k. Rzeszowa
06 czerwca 2019, Justyna Bartnicka

Zapraszamy na spotkanie Panelu Inteligentnej Specjalizacji „Lotnictwo i kosmonautyka”, który rozpocznie się w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 (rejestracja od 9:30) w hotelu Cztery Pory Roku (Rudna Mała 35 koło  Rzeszowa).

Dzięki udziałowi w tym spotkaniu mogą Państwo uzyskać informacje nt. planowanych działań w ramach ”Protokołu ustaleń” (MoU) pomiędzy Województwem Podkarpackim a Clean Sky Joint Undertaking w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2021 – 2027.

Clean Sky Joint Undertaking („Wspólne przedsięwzięcie Czyste Niebo”) jest partnerstwem publiczno-prywatnym w dziedzinie lotnictwa w ramach Horyzontu 2020, które w tej dziedzinie stanowi łącznik między Unią Europejską, a głównymi graczami na rynku Europy. Ta forma współpracy między Komisją Europejską, a europejskim przemysłem lotniczym, została zawiązana w celu wprowadzenia znaczących zmian w redukowaniu oddziaływania lotnictwa na środowisko. Ponadto jest to największy europejski program w obszarze „Badania naukowe i innowacje – przestrzeń kosmiczna”.

Podczas spotkania przedstawimy także informację dla Wnioskodawców działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości pn. „Sieciowanie MŚP” finansowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

W trakcie spotkania będzie możliwość przedstawienia propozycji projektów przez uczestników paneli. Zgodnie z regulaminem naboru tylko projekty zidentyfikowane
w ramach Paneli Inteligentnych Specjalizacji mogą uzyskać pozytywną opinię Podkarpackiej Rady Innowacyjności. Szczegółowe informacje o naborze znajdą Państwo na stronie internetowej.

Prosimy o potwierdzenie udziału do poniedziałku (10.06.2019 r.) na adres e-mail p.gmyrek@podkarpackie.pl (tel. 17 747 65 28).

Zależy nam na włączeniu w działanie naszej grupy kolejnych aktywnych interesariuszy, w związku z czym jeżeli współpracują Państwo z przedstawicielami branży lotniczej, którzy są otwarci na współpracę proszę o przekazanie im informacji o przedmiotowym spotkaniu.

Agenda spotkania

Godzina Temat
9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

–       Powitalna kawa.

10:00 – 12:00 I część Panelu – przywitanie uczestników:

  • informacja dla Wnioskodawców działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Sieciowanie MŚP,
  • przedstawienie propozycji projektów przez uczestników panelu.
12:00 – 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 14:00  

Część II Panelu:

  • informacja nt. planowanych działań w ramach ”Protokołu ustaleń” (MoU) pomiędzy Województwem Podkarpackim a Clean Sky II z udziałem Pani Agnieszki Czuchry – Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości UMWP,
  • dyskusja z udziałem interesariuszy.
14:00 – 15:00 Networking lunch – zakończenie spotkania.
Justyna Bartnicka