Szukaj...
A
pl
Panele Inteligentnej Specjalizacji „Motoryzacja” – 6 i 7 czerwca 2019 r.
04 czerwca 2019, Justyna Bartnicka

6 oraz 7 czerwca 2019 r. odbędą się kolejne posiedzenia Panelu Inteligentnej Specjalizacji „Motoryzacja”.  Spotkania odbędą się w Hotelu Blue Diamond w Nowej Wsi (gm. Trzebowisko).

Ramowy program spotkań obejmuje:

6 czerwca 2019

12:30 Rejestracja uczestników.
13:00 Lunch powitalny.
14:00 – 16:00 I Sesja robocza (doskonalenie  współpracy sieciowej – wzajemne prezentacje firm klastra).
16:30 – 17:00 Przerwa kawowa.
17:00 – 19:00 Sesja robocza  (dyskusja nt. potrzeb branży, obszarów tematycznych przyszłych projektów, prezentacje możliwości wsparcia ze strony Podkarpackiego Centrum Innowacji oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu).

 7 czerwca 2019

09:30 Rejestracja uczestników.
10:00 – 11:30 Sesja Robocza  (sieciowanie współpracy w obszarze edukacji zawodowej m.in. prezentacja filmu o współpracy szkół zawodowych oraz firm automotive będącego owocem projektu realizowanego przez klaster).
11:30 – 12:00 Przerwa kawowa.
12:00 – 13:00 Sesja Robocza (doskonalenie koncepcji  projektów  w ramach sieciowania przedsiębiorstw).
13:00 Lunch i zakończenie spotkania.

UWAGA!

Prosimy o potwierdzanie swojego udziału do 04.06.2019 do godz. 14:00.  Potwierdzenia prosimy przesyłać na adres mailowy: j.bartnicka@podkarpackie.pl

Justyna Bartnicka