Szukaj...
A
pl
Nabór na wyjazd interesariuszy RSI do Brukseli
03 sierpnia 2023, Justyna Bartnicka

Województwo Podkarpackie w ramach realizacji projektu własnego pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”, planuje organizację wyjazdu dla max. 5 interesariuszy – przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (3 osoby) i przedstawicieli środowiska biznesu (2 osoby) z terenu województwa podkarpackiego na Europejski Tydzień Regionów i Miast w Brukseli.

Jest to największe coroczne wydarzenie w Brukseli poświęcone polityce spójności. Będzie trwać od 9 do 12 października 2023 r. To unikalna platforma komunikacyjna i sieciowa, skupiająca regiony i miasta z całej Europy, w tym polityków, administratorów, ekspertów i naukowców. 21. edycja będzie okazją do debaty, utrzymywania więzi między społecznościami, wymiany najlepszych praktyk i pomysłów między partnerami i uczestnikami.

Propozycja wyjazdu skierowana jest do przedstawicieli samorządów i przedstawicieli środowiska biznesu, zajmujących się współpracą zagraniczną i realizacją projektów międzynarodowych.

W ramach dofinansowania udziału w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast w Brukseli oferujemy pokrycie kosztów zakupu biletów lotniczych na trasie Rzeszów-Bruksela-Rzeszów oraz koszty noclegów ze śniadaniami (4 noclegi) w miejscowości Leuven k. Brukseli.

Planowany wylot: 8 października 2023 r. (niedziela).

Planowany powrót: 12 października 2023 r. (czwartek).

Z uczestnikami powyższego wydarzenia zostaną podpisane umowy regulujące wzajemne zobowiązania w kontekście przedmiotowego przedsięwzięcia.

Od uczestników wymagane będzie przygotowanie krótkiego sprawozdania.

Zgłoszenia proszę przesyłać do 21 sierpnia 2023 r. w formie elektronicznej na adres: j.bartnicka@podkarpackie.pl na załączonym wzorze (karta zgłoszeniowa uczestnika), podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentacji jednostki/podmiotu.

Szczegółowe informacje i warunki uczestnictwa:
Wyjazd Na Europejski Tydzień Regionów I Miast W Brukseli

Załącznik Nr 1 Wzór Umowy

Karta Zgłoszeniowa Uczestnika EWRC 2023

Klauzula Informacyjna RODO

Kontakt w razie pytań: Justyna Bartnicka tel. 17 743 32 36 lub e-mail: j.bartnicka@podkarpackie.pl

Justyna Bartnicka