Szukaj...
A
pl
Informacje o naborze – Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R
29 marca 2019, Piotr Pernak

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ.00-18-012/19.

Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Typ projektu Prace B+R

Więcej informacji na stronie Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Piotr Pernak