Szukaj...
A
pl
Szkolenie dla Beneficjentów Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Prace B+R
13 marca 2019, Justyna Bartnicka

Zapraszamy na szkolenie dla Beneficjentów Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Prace B+R w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się 25 marca 2019 r., w godzinach 9.00 – 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3a.

Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem potwierdzającym.

W przypadku osób z różnymi niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do Beneficjentów, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Prace B+R.

W programie m.in.:

  1. Umowy o dofinansowanie:
  • Dokumenty niezbędne do podpisania umowy.
  • Procedura zawierania umowy.
  • Aneksowanie umowy.
  1. Wnioski o płatność:
  • Rodzaje wniosków o płatność i tryb ich składania.
  • Omówienie merytorycznych zasad wypełniania wniosku o płatność.
  • Rodzaje dokumentów załączanych do wniosku o płatność oraz wymogi Instytucji Zarządzającej dotyczące dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków objętych wnioskiem.
  1. Kontrola projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej I RPO WP na lata 2014–2020.
  2. Procedury dokonywania zamówień.

Organizator szkolenia:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
Tel. 17 773 60 61
e-mail: szkolenia.rpo@podkarpackie.pl

Justyna Bartnicka