Szukaj...
A
pl
Gospodarka województwa podkarpackiego wobec wyzwań Przemysłu 4.0 – Badania
01 września 2020, Piotr Pernak

Samorząd Województwa Podkarpackiego rozpoczął przygotowanie nowej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030. 
Na potrzeby trafnego opracowania tego dokumentu konieczne jest pozyskanie wiedzy na temat sytuacji podkarpackich przedsiębiorstw oraz instytucji w zakresie stosowanych nowoczesnych rozwiązań i technologii. W tym celu została zainicjowana realizacja badania pt. Gospodarka województwa podkarpackiego wobec wyzwań Przemysłu 4.0.

Celem głównym badania jest analiza i ocena potencjału gospodarki województwa podkarpackiego i jej otoczenia w kontekście możliwości wpisania się w trendy Przemysłu 4.0, czyli przede wszystkim w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań i technologii.

Badanie jest realizowane w terminie  od 29 czerwca do 30 listopada br. przez firmę IBERiS Instytut Badań Ewaluacyjnych Rynkowych i Społecznych Krzysztof Piróg wspólnie z podwykonawcą, realizatorem badań terenowych Agencją Badawczo-Marketingową Fast Solutions (Grupa WW sp. z o.o.).

 

Piotr Pernak