Szukaj...
A
pl
Handel Zagraniczny – Badania
01 września 2020, Piotr Pernak

Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach  przygotowań  Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 zlecił przygotowanie badania dotyczącego Handlu zagranicznego oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwie podkarpackim w latach 2013-2019”.

Celem głównym badania jest pogłębiona diagnoza stanu handlu zagranicznego województwa podkarpackiego (w tym wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów) na tle Polski i innych województw wraz z elementami prognozy, zobrazowanie intensywności współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw oraz określenie wielkości i struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych zrealizowanych na Podkarpaciu.

Badanie jest realizowane w terminie  od  7 lipca do 29 września 2020 r.

Udział w badaniu wskazanych grup podmiotów:

  • przedsiębiorstw eksportujących z województwa podkarpackiego,
  • przedsiębiorstw importujących z województwa podkarpackiego,
  • przedsiębiorstw eksportujących, przedsiębiorstw importujących w Polsce i innych województwach,
  • inwestorów zagranicznych zarejestrowanych w województwie podkarpackim oraz posiadających siedzibę w innym regionie, a prowadzących działalność na terenie województwa podkarpackiego,
  • spółek  firm z większościowym udziałem kapitału zagranicznego, a także oddziałów/filie spółek, w których podmioty zagraniczne były udziałowcem mniejszościowym – co najmniej 10% udziału,
  • jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego (pod względem podejmowanych działań proinwestycyjnych i obsługi inwestorów zagranicznych),
  • jednostek z województwa podkarpackiego zajmujących się obsługą inwestorów zagranicznych (m.in. COI, COIE, firmy konsultingowe).

będzie cennym uzupełnieniem badań. Zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem wykonawcy celem uzgodnienia zakresu i terminu badań w formie wywiadu lub  ankiety telefonicznej:

Innoreg Sp. z o. o.
Magdalena Marciniak-Piotrowska
e-mail: biuro@innoreg.pl
tel. +48 604 600 883

Piotr Pernak