Szukaj...
A
pl
PARTNERSTWA EUROPEJSKIE W PROGRAMIE HORYZONT EUROPA NA LATA 2021-2027
01 września 2020, Piotr Pernak

Przedstawicielstwo Województwa Podkarpackiego w Brukseli we współpracy i na prośbę Business Science Poland w Brukseli (BSP), reprezentującego m.in. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, informuje o prowadzonym przez BSP procesie rozpoznawania potencjału polskich jednostek: naukowych, badawczych, przedsiębiorstw do udziału w Partnerstwach Europejskich w przyszłym programie ramowym badań i innowacji UE na lata 2021-2027 „Horyzont Europa”.

Celem europejskich partnerstw z UE i krajami stowarzyszonymi, sektorem prywatnym, fundacjami i innymi zainteresowanymi stronami jest sprostanie globalnym wyzwaniom i modernizacja przemysłu.

Szczegółowe informacje o Partnerstwach można znaleźć na stronachKomisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/european-partnerships-horizon-europe_pl , a także na stronie:
ERA-LEARN: https://www.era-learn.eu/partnerships-in-a-nutshell 

Partnerstwa zostały pogrupowane w ramach 5 obszarów:

  1. zdrowie 
  2. cyfryzacja, przemysł i przestrzeń kosmiczna 
  3. klimat, energia i mobilność 
  4. żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko
  5. partnerstwa o tematyce przekrojowej, różnej tematyce

 

 

Piotr Pernak