Szukaj...
A
pl
Ewaluacja ex-ante Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego
21 grudnia 2021, Piotr Pernak

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 302/5960/21 z dnia 3 sierpnia 2021 r. przyjął projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP).

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego dokument ten został poddany ewaluacji ex-ante. Badanie realizowane było przez firmę Geoprofit Wojciech Dziemianowicz w okresie listopad – grudzień 2021 r. Ocena miała na celu zbadanie czy RSI WP odpowiada na realne potrzeby i możliwości rozwoju innowacyjnego województwa podkarpackiego. Ewaluacja miała również ocenić czy dokument ten charakteryzuje się odpowiednią spójnością wewnętrzną pod względem logiki interwencji oraz powiązań ze strategicznymi dokumentami na poziomie krajowym i wspólnotowym. Sformułowano zalecenia i rekomendacje, które przyczynią się do podniesienia jakości dokumentu. Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 został oceniony bardzo wysoko, uwzględniając przy tym specyfikę regionu obejmującą m.in. konsekwentne budowanie regionalnego systemu innowacji. RSI WP precyzyjnie diagnozuje problemy i wyzwania województwa oraz wskazuję ścieżkę, jaką należy podążać, by region był bardziej innowacyjny i konkurencyjny.

Sformułowano zalecenia i rekomendacje, które przyczynią się do podniesienia jakości dokumentu.

Ewaluacja ex-ante Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego

Piotr Pernak