Szukaj...
A
pl
Zostały ogłoszone trzy nabory na projekty standardowe w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027
22 czerwca 2023, Piotr Pernak

Informujemy, że 05.06.2023 r. zostały ogłoszone trzy nabory na projekty standardowe w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027:

1. Turystyka i kultura - Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze; cel szczegółowy 1. wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych,

2. Elektromobilność - Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze; cel szczegółowy 1. rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej; działanie 2. poprawa dostępu do atrakcji turystycznych o znaczeniu transgranicznym transportem publicznym i/lub innymi ekologicznie przyjaznymi środkami transportu poza miastami,

3. Współpraca instytucjonalna - Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza; cel szczegółowy 1. zwiększenie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium, i zainteresowanych stron.

W związku z tym, iż tematyka naborów mogłaby zainteresować podmioty działające w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji (w szczególności motoryzacji oraz jakości życia), zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o naborach wśród instytucji/organizacji/przedsiębiorców, z którymi Państwo współpracujecie w ramach RIS. W przypadku zgłoszenia propozycji projektu prosimy o skontaktowanie zainteresowanych podmiotów z Departamentem Gospodarki Regionalnej.

Ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej programu [link]:

  1. https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-turystyka-i-kultura
  2. https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-elektromobilnosc
  3. https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-wspolpraca-instytucjonalna
Piotr Pernak