Szukaj...
A
pl
Współpraca polskich naukowców z ESPON
12 kwietnia 2021, Paweł Gmyrek

Zachęcamy do zapoznania się z dwoma ogłoszeniami od ESPON skierowanymi do przedstawicieli środowiska naukowego. Pierwsze adresowane jest do pracowników naukowych, zaś drugie do doktorantów i uczestników post-doc studies.

1) ESPON ogłosił otwarty nabór ekspertów do Naukowego Panelu Doradczego (Scientific Advisory Panel) mającego na celu m.in. nawiązanie ścisłej współpracy środowisk naukowych poszczególnych krajów należących do ESPON. Członkostwo w Naukowym Panelu Doradczym jest płatne. Każdy ekspert może otrzymać 15 tys. euro w całym okresie współpracy.
Eksperci odpowiadać będą za zapewnianie niezależnego i konstruktywnego wsparcia doradczego w zakresie prowadzonych przez ESPON badań. Ponadto mogą uczestniczyć w szeregu różnorodnych warsztatów i seminariów. Będą mogli również zostać mentorami dla młodych naukowców (uczestniczących w dalej opisanym konkursie). Jest to doskonała okazja do zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku naukowym.  Więcej szczegółów tutaj. Ogłoszenie opublikowano w listopadzie 2020 r. i jest ważne przez 20 miesięcy. 

2) ESPON ogłosił również konkurs dla początkujących naukowców  (doktorantów i uczestników post-doc studies) stanowiący system wsparcia młodych osób zainteresowanych karierą naukową. Współpraca jest płatna i w całym jej okresie doktorant może otrzymać maksymalnie 6 tys. euro. Doktoranci pod opieką mentorów będą mieli okazję uczestniczyć w badaniach prowadzonych przez ESPON i zdobyć doświadczenie w projektach międzynarodowych. Więcej informacji tutaj. Ogłoszenie opublikowano w grudniu 2020 r. i jest ważne przez 14 miesięcy.

 

Paweł Gmyrek