Szukaj...
A
pl
VI Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym
03 listopada 2021, Piotr Pernak

Zapraszamy do udziału w  VI Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym w Skarżysku – Kamiennej – jednym z najważniejszych wydarzeń o charakterze gospodarczym regionu świętokrzyskiego.

To coroczne wydarzenie cieszy się uznaniem wśród przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych z kraju i z zagranicy.

VI edycja dotyczyć będzie możliwości i źródeł finansowania  rozwoju firm i JST w nowej perspektywie finansowania 2021-27 oraz kondycji lokalnej gospodarki w trakcie pandemii COVID-19.

Corocznie MFI obejmują swoim patronatem honorowym najważniejsze instytucje w kraju. W tym roku swój patronat przyznały  m.in. Ministerstwo Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Związek Miast Polskich, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowa Izba Gospodarcza, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Business Centre Club. Partnerem wydarzenia jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Międzynarodowe Forum Inwestycyjne to gwarancja:

  • najnowszych informacji gospodarczych wspierających zarządzanie firmą i samorządem,
  • najlepszych ekspertów,
  • ciekawych kontaktów biznesowych.

Jednocześnie, pragniemy zwrócić uwagę, że tegoroczne MFI realizowane będzie w trybie zdalnym z wykorzystaniem systemu Zoom. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Termin Forum: 25 listopada w godz.11.00 – 14.00.

Odnośnik pozwalający dołączyć do spotkania:  https://zoom.us/j/93904734537

Piotr Pernak