Szukaj...
A
pl
Informacja
28 października 2021, Piotr Pernak

W dniu 26 października 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Uchwałę Nr 325/6467/21 w sprawie przedłużenia terminu publikacji Raportu z konsultacji społecznych projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030. Zakres otrzymanych uwag wymaga opracowania i konsultacji eksperckich. Jednocześnie przed przedstawieniem dokumentu Zarządowi Województwa treść Raportu zostanie skonsultowana z Podkarpacką Radą Innowacyjności (PRI). W związku z powyższym ostateczny Raport z konsultacji społecznych projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2030, przyjęty przez Zarząd Województwa odrębną uchwałą, zostanie opublikowany do 15 grudnia 2021 r.

Piotr Pernak