Szukaj...
A
pl
System innowacji w województwie podkarpackim
18 grudnia 2020, Piotr Pernak

Badanie realizowane było przez firmę Geoprofit Wojciech Dziemianowicz w okresie październik- listopad 2020 r.

Celem głównym badania była diagnoza i ocena istniejącego systemu innowacji w województwie podkarpackim.

Ocena systemu innowacji województwa podkarpackiego stanowi element podjętych prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji Województwa na lata 2021-2030. Efektem przeprowadzonego badania jest ocena funkcjonującego dotychczas w regionie systemu innowacji, jego struktury, elementów, pełnionych funkcji oraz zachodzących w nim procesów i zjawisk, a docelowo wyznaczenie rozwiązań istotnych do zaimplementowania w kolejnej perspektywie czasowej (do 2030 r.).

System innowacji w województwie podkarpackim

Piotr Pernak