Szukaj...
A
pl
Inteligentna specjalizacja województwa podkarpackiego Informacja i telekomunikacja na tle regionów i kraju
18 grudnia 2020, Piotr Pernak

Badanie realizowane było przez firmę Geoprofit Wojciech Dziemianowicz w okresie listopad- grudzień 2020 r.

Celem głównym badania była ocena rozwoju inteligentnej specjalizacji Informacja i telekomunikacja w województwie podkarpackim w porównaniu z 3 innymi regionami kraju lub EU ze wskazaniem dobrych praktyk wzmacniających rozwój specjalizacji.

Realizacja badania pozwoliła sprawdzić, jakie decyzje i ścieżki rozwoju pozwoliły im na osiągnięcie obecnego poziomu oraz jakie rozwiązania są możliwe do zaimplementowania w województwie podkarpackim.

Inteligentna specjalizacja województwa podkarpackiego Informacja i telekomunikacja na tle regionów i kraju

Piotr Pernak