Szukaj...
A
pl
Rumuńska prezydencja w Radzie UE
03 stycznia 2019, Justyna Bartnicka

W przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego, Rada UE nie ma stałego przewodniczącego. Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE.

Państwa członkowskie, które mają kolejno sprawować prezydencję, ściśle ze sobą współpracują trójkami. System ten został wprowadzony w 2009 r. traktatem lizbońskim. Każda grupa trzech państw wyznacza długofalowe cele i przygotowuje wspólny program tematów i ważnych spraw, którymi Rada będzie się zajmować przez 18 miesięcy. Na podstawie tego programu każde z trzech państw opracowuje własny, bardziej szczegółowy 6-miesięczny program. W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog
z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Obecna grupa składa się z prezydencji rumuńskiej, fińskiej i chorwackiej.

Prezydencja Rumunii w Radzie UE przypada na okres styczeń – czerwiec 2019 r.

Portal prezydencji rumuńskiej.

Justyna Bartnicka