Szukaj...
A
pl
Harmonogram konkursów w Programie Polska Wschodnia w 2019 roku
03 stycznia 2019, Justyna Bartnicka

Ponad 800 mln złotych czeka w 2019 roku na mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować w Polsce Wschodniej. To środki przeznaczone zarówno dla firm, które chciałyby rozwinąć swoją działalność, jak i dla początkujących – start-upów.

W 2019 roku przedsiębiorcy będą mogli starać się o dotacje w konkursach we wszystkich działaniach skierowanych w Programie do firm. Czekają na nich jednak nowe, korzystniejsze kryteria i warunki przyznawania dofinansowania.

Zwiększy się między innymi zakres wsparcia dla firm, które będą chciały rozwinąć swoją działalność na zagranicznych rynkach (działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP). Za pozyskane środki firmy będą mogły teraz kupić również drobne środki trwałe, czyli np. komputery oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do przygotowania firmy do wejścia na nowe rynki międzynarodowe. Do tej pory nie było to możliwe. Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się w lutym. Na firmy łącznie czeka 50 mln zł.

Zmiany czekają również na konsorcja MŚP, które będą chciały zainwestować w stworzenie innowacyjnego produktu sieciowego, czyli oferty kilku firm połączonej jedną marką (poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP). Zyskają przedsiębiorcy, chcący zainwestować w infrastrukturę sportową i rekreacyjną. Na tego typu inwestycje możliwe będzie uzyskanie wyższego niż do tej pory procentu dofinansowania. Łącznie do zdobycia w konkursie będzie 150 mln zł.

Więcej informacji na stronie internetowej.

Justyna Bartnicka