Szukaj...
A
pl
Raport z monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP)
02 stycznia 2024, Piotr Pernak

Zgodnie z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 oraz rekomendacjami KE niezbędne jest prowadzenie procesu monitoringu realizacji Strategii oraz prowadzenia procesu przedsiębiorczego odkrywania w regionie. Samorząd Województwa Podkarpackiego zlecił przeprowadzenie badania i opracowanie raportu z monitoringu RSI WP, zgodnie z zapisami dokumentu pn. „System monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030”.

Celem raportu było monitorowanie sytuacji w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego. Badanie realizowane było przez firmę Geoprofit Wojciech Dziemianowicz w okresie październik – grudzień 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Raport z monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego za rok 2022

Piotr Pernak