Szukaj...
A
pl
Polskie Marki Turystyczne – nabór wniosków do 28 lutego br.
13 lutego 2019, Paweł Gmyrek

Ideą projektu „polskie Marki Turystyczne” jest stworzenie katalogu najbardziej atrakcyjnych polskich regionów i szlaków turystycznych, które będą profesjonalnie zarządzane i promowane. Zarządcy tych terytorialnych marek turystycznych otrzymają wsparcie o charakterze doradczo-eksperckim, a także, na dalszym etapie, pomoc w przygotowywaniu i pozycjonowaniu wysokiej jakości materiałów promocyjnych.

Na stronie www.polskiemarkiturystyczne.gov.pl zostały zamieszczone szczegółowe informacje o projekcie oraz formularz zgłoszeniowy. Zapisy będą przyjmowane w trybie on-line do 28 lutego br.

Przypominamy, że do udziału w projekcie „Polskie Marki Turystyczne” mogą aplikować zarejestrowane w Polsce organizacje, samorządy terytorialne i gospodarcze, instytucje, spółki, fundacje, stowarzyszenia, przedsiębiorcy prywatni, organizatorzy turystyki oraz inne jednostki, których jednym z celów lub zadań statutowych jest promocja turystyki.

Tych z Państwa, którzy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z nowym wiodącym projektem strategicznym MSiT, zapraszamy do skorzystania z informacji zawartych na stronie www.polskiemarkiturystyczne.gov.pl.

Paweł Gmyrek