Szukaj...
A
pl
Panel Inteligentnej Specjalizacji – Jakość życia – obszar Usługi i produkty medyczne oraz wspomagające kondycję
17 czerwca 2021, Justyna Bartnicka

Samorząd Województwa jest w trakcie procesu tworzenia nowej Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030 – dokumentu zawierającego katalog regionalnych inteligentnych specjalizacji.

 Departament Rozwoju Regionalnego UMWP, w ramach prac nad nową Strategią, organizuje Panel Inteligentnej Specjalizacji Jakość życia – obszar Usługi i produkty medyczne oraz wspomagające kondycję. Będzie to spotkanie poświęcone identyfikacji specjalizacji w ramach Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030.

 Podczas panelu poruszony zostanie temat identyfikacji obszarów, które obejmie Inteligentna Specjalizacja Jakość życia, a także kluczowych technologii, które odgrywać będą istotną rolę w perspektywie do 2030 roku. Dyskusja będzie dotyczyć także właściwych dla branży zdrowotnej/medycznej kodów PKD, co pozwoli na precyzyjne określenie tego obszaru specjalizacji.

 W celu właściwego ustalenia zakresu niezbędnego wsparcia dla rozwoju podspecjalizacji, niezbędny jest Państwa wkład jako praktyków, osób od lat zaangażowanych w działania na rzecz sektora zdrowotnego w regionie.

 Spotkanie w formule online odbędzie się 23 czerwca o godzinie 8:00.

 Rejestracji uczestników można dokonać na adres: j.bartnicka@podkarpackie.pl do 22 czerwca do godziny 14:30.

 Link umożliwiający uczestnictwo zostanie przesłany przed spotkaniem dla zarejestrowanych uczestników.

 

Agenda spotkania:

8:00 – 10:00

Rozpoczęcie spotkania i przywitanie uczestników          

Pani Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

 

Założenia Regionalnej Strategii Innowacji WP na lata 2021-2030. Obszary wymagające wsparcia oraz kluczowe technologie w ramach podspecjalizacji Usługi i produkty medyczne oraz wspomagające kondycję.

Pan dr Paweł Wais – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP

 

Ekspercki system identyfikacji zakresu specjalizacji województwa podkarpackiego z wykorzystaniem kodów PKD – prezentacja założeń

Pan dr hab. Bogusław Plawgo, prof. Uniwersytetu Białostockiego

 

Dyskusja

Zakończenie spotkania

Justyna Bartnicka