Szukaj...
A
pl
Panel Inteligentnej Specjalizacji – Lotnictwo i kosmonautyka
18 czerwca 2021, Justyna Bartnicka

Samorząd Województwa jest w trakcie procesu tworzenia nowej Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030 – dokumentu zawierającego katalog regionalnych inteligentnych specjalizacji, czyli obszarów/branż.

Departament Rozwoju Regionalnego UMWP, w ramach prac nad nową Strategią, organizuje Panel Inteligentnej Specjalizacji Lotnictwo i kosmonautyka. Będzie to spotkanie poświęcone identyfikacji specjalizacji w ramach Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030.

Podczas panelu poruszony zostanie temat identyfikacji obszarów, które obejmie Inteligentna Specjalizacja Lotnictwo i kosmonautyka, a także kluczowych technologii, które odgrywać będą istotną rolę w perspektywie do 2030 roku. Dyskusja będzie dotyczyć także właściwych dla branży lotniczej kodów PKD, co pozwoli na precyzyjne określenie tej specjalizacji.

W celu właściwego ustalenia zakresu niezbędnego wsparcia dla rozwoju specjalizacji, niezbędny jest Państwa wkład jako praktyków, osób od lat zaangażowanych w działania na rzecz branży lotniczej w regionie.

Spotkanie w formule online odbędzie się 22 czerwca o godzinie 13:00.

Rejestracji uczestników można dokonać na adres: a.cioch@podkarpackie.pl do 22 czerwca do godziny 8:00.

Link umożliwiający uczestnictwo zostanie przesłany przed spotkaniem dla zarejestrowanych uczestników.

 

Czas trwania spotkania: 13:00 – 15:00

Rozpoczęcie spotkania i przywitanie uczestników      

Pani Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Założenia Regionalnej Strategii Innowacji WP na lata 2021-2030. Obszary wymagające wsparcia oraz kluczowe technologie w ramach specjalizacji lotnictwo i kosmonautyka

Pan dr Paweł Wais – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP

Ekspercki system identyfikacji zakresu specjalizacji województwa podkarpackiego z wykorzystaniem kodów PKD – prezentacja założeń

Pan dr hab. Bogusław Plawgo, prof. Uniwersytetu Białostockiego

Dyskusja

Zakończenie spotkania      

Justyna Bartnicka