Szukaj...
A
pl
Panel Inteligentnej Specjalizacji Lotnictwo i kosmonautyka
11 maja 2023, Justyna Bartnicka

Wraz z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu serdecznie zapraszamy na Panel Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego „Kadry dla przemysłu lotniczego”. Spotkanie odbędzie się w dniu 25 maja w godzinach 10.00 – 14.00 w Mielcu w Hotelu Iskierka, ul. Wojska Polskiego 3.

9.30 – 10.00: Serwis kawowy

10.00 – 11.30: Wprowadzenie w tematykę paneli (krótkie 10-12 minutowe prezentacje)

  1. Fundusze europejskie dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności gospodarki – Małgorzata Jarosińska Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
  2. Technologie przyszłości stosowane w przemyśle lotniczym – dr hab. inż. Jarosław Sęp, Prorektor ds. współpracy z otoczeniem, Politechnika Rzeszowska, dr inż. Tomasz Gałaczyński, PZL Mielec.
  3. Otwarty dialog administracji publicznej z przemysłem lotniczym w ramach „Branżowego Kontraktu dla Przemysłu Lotniczego”, tworzenie infrastruktury i klimatu dla rozwoju – Marek Bujny, wiceprezes Ultratech Ltd.
  4. Platforma wymiany informacji i dialogu pomiędzy twórcami (uniwersytety) a odbiorcami technologii, urządzeń i usług badawczych (przemysł) – dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
  5. Analiza potrzeb kadrowych przemysłu lotniczego w aspekcie poziomu wykształcenia oraz kompetencji – Marta Rokoszak, członek Zarządu, dyrektor personalny PZL Mielec.
  6. Tworzenie kwalifikacji na potrzeby świata pracy. Znaczenie kwalifikacji rynkowych – Horacy Dębowski, wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
  7. Branżowe Centra Umiejętności jednym z instrumentów do uzyskiwania kwalifikacji rynkowych – Zdzisław Nowakowski, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.
  8. Rozwijamy skrzydła uczniów i studentów – Grzegorz Goryczka, Stowarzyszenie Akademia Umiejętności Technicznych „Leonardo”, Magdalena Kobrzyńska, Wojciech Koszelski, Koło Naukowe EuroAvia Politechnika Rzeszowska.

11.45 – 12.45: Dwa równoległe panele

  1. Budowa ekosystemu biznesowego i technologicznego w przemyśle lotniczym – prowadzący panel dr hab. inż. Włodzimierz Adamski, SIMP
  2. Jaki model kształcenia kadr dla przemysłu lotniczego? – prowadzący dr inż. Bogdan Ostrowski

13.00 – 13.15: Podsumowanie dyskusji panelowych

13.15 – 14.00: Lunch networkingowy

14.00 – 15.00: Prezentacja stanowisk dydaktycznych partnerów merytorycznych CKPiDN w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 2B – dla zainteresowanych osób.

Panel jest wydarzeniem towarzyszącym XIII Mieleckiemu Festiwalowi Nauki i Techniki odbywającym się w dniach 25-27 maja br.  

Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników prosimy o zarejestrowanie przez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej do 18 maja 2023 roku. 

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Justyna Bartnicka