Szukaj...
A
pl
Niebawem pierwsza możliwość składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach priorytetu Przedsiębiorczość i Innowacje Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027
14 kwietnia 2023, Piotr Pernak

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (instytucja prowadząca nabór) ogłosiła pierwszy nabór wniosków w ramach działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, który rozpocznie się od dnia 18 kwietnia 2023r. Nabór skierowany jest do wyspecjalizowanych ośrodków innowacji działających w partnerstwie z instytucjami otoczenia biznesu i posiadających siedzibę w jednym z województw na terytorium Polski Wschodniej.

Partnerstwa w ramach projektów będą mogły pozyskać wsparcie na wydatki obejmujące:

  • usługi podstawowe (m.in. dostęp do stanowiska pracy, usługi księgowe, prawne);
  • usługi specjalistyczne niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem pomysłu (np. techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne, wzornicze, marketingowe), w tym obejmujące testowanie i weryfikowanie koncepcji, aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego i opracowania wstępnej wersji produktu;
  • opiekę managera inkubacji, która umożliwi start-upowi dopracowanie produktu i weryfikację rynkową modelu biznesowego tak, by możliwe było wejście na rynek z pierwszą sprzedażą̨ produktu.

Kwota przewidziana na dofinansowanie wynosi 120 mln zł, a nabór projektów zostanie zakończony w dniu 21 czerwca 2023r. 

Szczegółowe informacje dla zainteresowanych wnioskodawców zostały zamieszczone na stronie internetowej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków w programie Platformy startowe dla nowych pomysłów – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

Piotr Pernak