Szukaj...
A
pl
Europejska Rada ds. Innowacji: ponad półtora miliarda euro na przełomowe technologie
20 grudnia 2022, Piotr Pernak

Komisja przyjęła dziś program prac Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) na 2023 r. Otwiera on możliwości finansowania o wartości 1,6 mld euro w 2023 r. dla naukowców i innowatorów w celu zwiększenia skali przełomowych technologii i tworzenia nowych rynków. Ponad pół miliarda euro przeznaczono na technologie nowej generacji w strategicznych dla Europy dziedzinach, w tym magazynowanie energii, kwantowe, półprzewodniki i bezpieczeństwo żywnościowe.

Nowe finansowanie na 2023 r. wzmacnia coraz większe osiągnięcia EIC we wspieraniu technologii o dużym oddziaływaniu i przedsiębiorstw typu start-up. W opublikowanym również dziś sprawozdaniu z oddziaływania EIC podkreślono, że Europejska Rada ds. Innowacji udzieliła już wsparcia 12 „jednorożcom”, zachęciła do inwestycji kontynuacyjnych o wartości ponad 10 mld euro i pozyskała wielokrotność ponad 2,6 razy dodatkowych inwestycji za pośrednictwem funduszu EIC.

Tegoroczny program prac obejmuje kilka nowości i działań pilotażowych wspierających nowy europejski program na rzecz innowacji.

Źródło:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_7437

Piotr Pernak