Szukaj...
A
pl
Monitoring Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego – ANKIETA
15 października 2019, Justyna Bartnicka

Zespół ekspertów pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Leszka Woźniaka realizuje na zlecenie Województwa Podkarpackiego zadanie pn. „Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)”. Jednym z istotnych elementów tego zadania jest krótka ankieta.  Uzyskane dane posłużą do oceny realizacji priorytetów zawartych w Strategii RIS3, stanu rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz nowych obszarów i metod wsparcia, które powinny być zastosowane po 2020 roku. 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu własnego Samorządu Województwa Podkarpackiego pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” finansowanego z RPO WP na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Justyna Bartnicka