Szukaj...
A
pl
List polecający – dotyczący ekspertyzy „Aktualizacja Systemu monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030”
26 sierpnia 2022, Piotr Pernak

Samorząd Województwa Podkarpackiego zlecił wykonanie ekspertyzy pn.

Aktualizacja Systemu monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 firmie EU-Consult
Sp. z o.o. z Gdańska, ul. Toruńska 18 C, lok. D, 80-747 Gdańsk
.

Przedmiotem badania jest aktualizacja systemu monitorowania Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego i opracowanie ekspertyzy, która będzie szczegółowo określała zasady i sposób prowadzenia monitoringu RSI WP, zapewniającego możliwość prowadzenia powtarzalnych analiz. Prace badawcze prowadzone będą w okresie: wrzesień – październik 2022 r.Wykonawca badania będzie prowadzić wywiady jakościowe (indywidualne i grupowe) z ekspertami z zakresu inteligentnych specjalizacji. W związku z tym, zwracam się z uprzejmą prośbą o współpracę z Zespołem Badawczym oraz udzielenie jego członkom pomocy w wykonywaniu ich zadań, w tym w szczególności poprzez udział w zaplanowanych badaniach.

Z góry dziękujemy za pomoc przy realizacji badania. Liczymy na zrozumienie i przychylność z Państwa strony.

List Polecający

Piotr Pernak