Szukaj...
A
pl
Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030
21 grudnia 2018, Justyna Bartnicka

W styczniu 2019 r. planowane są spotkania konsultacyjne we wszystkich 16 województwach. Konferencje regionalne, współorganizowane przez urzędy marszałkowskie, przybliżą uczestnikom cele, kierunki interwencji, mechanizmy wdrażania polityki regionalnej do 2030 r. Spotkania będą stanowiły dla przedstawicieli  samorządów województw, powiatów i gmin oraz innych partnerów społeczno-gospodarczych forum dyskusyjne nad zaproponowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego kształtem polityki regionalnej do 2030 r.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej.

Justyna Bartnicka