Szukaj...
A
pl
Europejska Konferencja Klastrów w Bukareszcie
od 14 maja 2019 do 16 maja 2019, Justyna Bartnicka

Wydarzenie to jest wyjątkową okazją do wysłuchania i omówienia przyszłych priorytetów polityki klastrowej i rozwoju w celu wsparcia innowacyjnej, zrównoważonej modernizacji przemysłu i współpracy międzyregionalnej, z naciskiem na budowanie mostów między różnymi podmiotami społeczności klastra.

Tegoroczna interaktywna konferencja jest poświęcona zagadnieniom takim jak m.in. cyfryzacja, współpraca międzyregionalna oraz gospodarka o obiegu zamkniętym.

Szósta edycja Europejskiej Konferencji Klastrów zgromadzi około 400 przedstawicieli klastrów, praktyków i innych interesariuszy. Wydarzenie organizowane jest przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP wraz z Rumunią, w ramach rumuńskiej prezydencji w Radzie UE.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej.

Justyna Bartnicka