Szukaj...
A
pl
Raport z badania „Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnych Specjalizacji – 2020”
08 marca 2021, Piotr Pernak
Piotr Pernak