Search...
A
pl
(Polski) Raport z badania „Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz Inteligentnych Specjalizacji – 2020”
March 8 2021, Piotr Pernak
Piotr Pernak