Today is: Wednesday 14.04.2021
Search...
pl
Today is: Wednesday 14.04.2021
Search...
pl
Post
12 April 2021 / 10:04

Współpraca polskich naukowców z ESPON

Zachęcamy do zapoznania się z dwoma ogłoszeniami od ESPON skierowanymi do przedstawicieli środowiska naukowego. Pierwsze adresowane jest do pracowników naukowych, zaś drugie do doktorantów i uczestników post-doc studies. 1) …

Post
18 December 2020 / 08:12

System innowacji w województwie podkarpackim

Badanie realizowane było przez firmę Geoprofit Wojciech Dziemianowicz w okresie październik- listopad 2020 r. Celem głównym badania była diagnoza i ocena istniejącego systemu innowacji w województwie podkarpackim. Ocena systemu …

Post
25 November 2020 / 10:11

V Forum Wiedzy i Innowacji

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zaprasza na „V Forum Wiedzy i Innowacji” które odbędzie się w dniu 8-9 grudnia 2020r. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wydarzenie …

Post
07 September 2020 / 12:09

Kierunki rozwoju polityki klastrowej w Polsce po 202...

Raport zawiera propozycję kierunków i założeń przyszłej polityki klastrowej w Polsce. Rekomendacje zostały wypracowane przez Grupę roboczą ds. polityki klastrowej, która funkcjonowała w ramach przedsięwzięcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości …

Post
07 September 2020 / 12:09

Podkarpackie Forum Innowacji. Kongres Profesjonalist...

Tematem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia będzie SZTUCZNA INTELIGENCJA. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy chcą: dowiedzieć się jak wykorzystywać sztuczną inteligencję do usprawniania i rozwoju biznesu; porozmawiać …

Post
01 September 2020 / 12:09

PARTNERSTWA EUROPEJSKIE W PROGRAMIE HORYZONT EUROPA ...

Przedstawicielstwo Województwa Podkarpackiego w Brukseli we współpracy i na prośbę Business Science Poland w Brukseli (BSP), reprezentującego m.in. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, informuje o prowadzonym przez BSP procesie rozpoznawania …

Post
01 September 2020 / 11:09

Gospodarka województwa podkarpackiego wobec wyzwań P...

Samorząd Województwa Podkarpackiego rozpoczął przygotowanie nowej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030.  Na potrzeby trafnego opracowania tego dokumentu konieczne jest pozyskanie wiedzy na temat sytuacji podkarpackich przedsiębiorstw …