Szukaj...
A
pl
Zaproszenie na webinar „Dzień informacyjny Programu COST”
08 września 2021, Piotr Pernak

Biuro Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli wraz z Biurem Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli zapraszają – we współpracy ze Stowarzyszeniem COST oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki – na webinarium poświęcone programowi COST, które odbędzie się w piątek 17 września w godz. 9.30 – 12.00.

Celem spotkania informacyjnego jest dostarczenie uczestnikom najważniejszych informacji o możliwościach nawiązywania kontaktów w obszarze badań naukowych i technicznych, jakie oferuje Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych – COST (European Cooperation in  Science and Technology) wspierający międzynarodową współpracę badaczy, inżynierów oraz uczonych w Europie w oparciu o promocję i rozpowszechnianie doskonałości naukowej w ramach tzw. Akcji COST.

Uczestnicy webinarium dowiedzą się jak zaangażować się w akcję COST i jak przygotować wniosek. Przedstawiona zostanie także rola krajowego koordynatora COST. Część informacyjna obejmie również wystąpienia badaczy zaangażowanych w działania COST i ich dyskusję panelową oraz sesję pytań i odpowiedzi.

Bezpośredni link do rejestracji: https://ncbr.clickmeeting.com/cost-online-info-day-poland/register

 

Piotr Pernak