Szukaj...
A
pl
Województwo Podkarpackie wśród beneficjentów pilotażowego projektu Partnerstwa na rzecz innowacji regionalnych.
20 maja 2022, Piotr Pernak

Na zaproszenie Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC) oraz Europejskiego Komitetu Regionów pani wicemarszałek Ewa Draus uczestniczyła w Brukseli w inauguracyjnym spotkaniu pilotażowego projektu „Partnerstwa na rzecz innowacji regionalnych”. O randze wydarzenia świadczy, że przy wspólnym stole zasiedli miedzy innymi Komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel, Komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira oraz wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkula.

Zainaugurowany projekt  zrzesza 63 europejskie regiony, cztery państwa i siedem miast. Inicjatywę opracowały wspólnie Komisja Europejska i Komitet Regionów. Uczestnicy projektu pilotażowego mogą dzielić się dobrymi praktykami oraz wspólnie opracowywać i testować narzędzia służące uruchomieniu źródeł finansowania i strategii politycznych, a także łączyć programy regionalne i krajowe z inicjatywami UE na rzecz transformacji ekologicznej i cyfrowej. Uczestnicy projektu pilotażowego wypróbują nowe partnerstwa na rzecz innowacji regionalnych w oparciu o „Podręcznik na temat partnerstw na rzecz innowacji regionalnych”

Wicemarszałek Ewa Draus, w swoim wystąpieniu, dziękując za zaproszenie Województwa Podkarpackiego,  wskazała na specyfikę Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego, która pozwoliła województwu znaleźć się w elitarnym gronie uczestników projektu. „Dzięki udziałowi w partnerstwie Województwo Podkarpackie oczekuje Wypracowania i przetestowania nowych regionalnych modeli kooperacji z najważniejszymi interesariuszami procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO). Władzom regionalnym zależy na utrzymaniu dużego zaangażowania partnerów na rzecz wdrażania działań wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji.

Interesującym dla regionu byłaby wymiana wiedzy i doświadczeń na temat transformacji przemysłowej w kierunku Przemysłu 4.0 oraz gospodarki cyrkularnej z regionami o podobnych inteligentnych specjalizacjach

Koniecznością dla regionu jest stworzenie na poziomie regionalnym polityki wsparcia finansowego dla regionalnych struktur gospodarki w oparciu o mix instrumentów dotacyjnych oraz  instrumentów inżynierii finansowej. Zależy nam na wzmocnieniu skali i zróżnicowania form regionalnych instrumentów finansowych.”

 Europejska komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel powiedziała:

Partnerstwa umożliwiają nam budowę pomostów ułatwiających synergię inwestycji i innowacyjnych rozwiązań. Z niecierpliwością oczekuję innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, które wynikną z tych wspólnych działań.”

Komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira skomentowała: „Współpraca i innowacje są podstawowymi elementami zrównoważonego i odpornego rozwoju regionów UE. Wszystkie terytoria mają potencjał innowacyjny, który należy wykorzystać, dlatego cieszę się z tak dużego zainteresowania tym zaproszeniem.”

Jak wskazywał prowadzący spotkanie Markku Markkula, wiceprzewodniczący Komitetu Regionów, Partnerstwa wypracowane w wyniku projektu mają wykorzystać dobre doświadczania, które są wynikiem wdrażania w poszczególnych regionach strategii inteligentnych specjalizacji.

W spotkaniu inaugurującym Partnerstwo uczestniczył również Paweł Wais, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, który będzie odpowiadał za realizację projektu z ramienia podkarpackiego samorządu. Realizację działań projektowych zaplanowano do czerwca 2023 roku.

Link do relacji

https://webcast.ec.europa.eu/launch-of-the-cor-jrc-pilot-action-on-partnership-for-regional-innovation-pri

Link do strony Komisji Parlamentu Europejskiego

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/w/partnerships-for-regional-innovation-63-regions-seven-cities-and-four-member-states-selected-for-pilot-action

 

Piotr Pernak