Szukaj...
A
pl
Spotkanie informacyjne w Puławach i Lublinie nt. funduszy europejskich dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej.
30 września 2019, Justyna Bartnicka

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie pt. „Innowacje i przedsiębiorczość w Polsce Wschodniej” przedsiębiorców z sektora MSP zainteresowanych finansowymi instrumentami wsparcia z funduszy unijnych.

Przedstawiciele PARP i Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) omówią̨, kto i na co może otrzymać wsparcie, jakie warunki musi spełniać wnioskodawca, oraz ile i jakie wydatki można finansować ze środków pomocowych.

4 październik 2019 r. (piątek), godz. 10:00 – 14:00

11 październik 2019 r. (piątek), godz. 10:00 – 14:00

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Na spotkanie obowiązuje wcześniejsza rejestracja poprzez formularz on-line dostępny na stronie internetowej PARP.

Justyna Bartnicka