Szukaj...
A
pl
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030
13 stycznia 2022, Piotr Pernak

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął „Regionalną Strategię Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030″.

Regionalna Strategia Innowacji (RSI WP) jest programem rozwoju stanowiącym uszczegółowienie zapisów Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, w obszarze rozwoju konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz kształcenia kadr na potrzeby rynku pracy. Koncentruje się na wyselekcjonowanych i dopasowanych do regionalnych uwarunkowań priorytetowych obszarach rozwojowych, umożliwiając tym samym osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Dokument umożliwi potwierdzenie spełnienia kryterium warunkowości podstawowej w zakresie Celu Polityki 1 pn.: Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki promowaniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej.

Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie co do konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko realizacja postanowień Strategii nie wyznacza ram dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko RSI WP.

Piotr Pernak