Szukaj...
A
pl
Projekt podręcznika i warunków pierwszego naboru wniosków Interreg Europa 2021-2027
17 lutego 2022, Piotr Pernak

Wspólny Sekretariat Interreg Europa udostępnił na stronie programu projekty dokumentów dotyczących pierwszego naboru wniosków Interreg Europa 2021-2027 (termin naboru: 5 kwietnia – 31 maja 2022 roku):

Dokument zawiera także listę zatwierdzonych projektów Interreg Europa 2014-2020, ułożoną wg obszarów tematycznych i głównych zagadnień projektów. Lista ma m.in. ułatwić wnioskodawcom dostęp do informacji na temat rezultatów projektów i dobrych praktyk w określonej dziedzinie. Żeby przejść do strony danego projektu, wystarczy kliknąć w jego nazwę.

Ponadto w warunkach naboru znajdziemy także wzór deklaracji podpisywanej przez partnerów (Annex 02 – Declaration template). Deklaracje są składane razem z wnioskiem o dofinansowanie. Złożenie wszystkich deklaracji jest jednym z kryteriów kwalifikowalności wniosku.

Oba dokumenty zawierają zastrzeżenie, że informacje w nich zawarte podlegają zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programu oraz zatwierdzeniu przez przyszły komitet monitorujący Interreg Europa.

Projekt programu Interreg Europa 2021-2027 został złożony do Komisji Europejskiej w styczniu 2022 roku. Zatwierdzenie dokumentu jest spodziewane w drugim kwartale 2022 roku.

Międzynarodowa grupa robocza finalizuje prace nad ostatecznym kształtem podręcznika programu. W Polsce trwają prace nad polską wersją językową dokumentu.

Powołanie Komitetu Monitorującego Interreg Europa 2021-2027 planuje się w drugim kwartale 2022 roku.

Dodatkowe informacje

Otwarcie pierwszego naboru wniosków odbędzie się 5 kwietnia 2022 roku w trakcie wydarzenia „Europe, let’s cooperate!2022”. Trwa rejestracja na wydarzenie.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa, planuje w marcu 2022 roku krajowy dzień informacyjny na temat pierwszego naboru wniosków. O spotkaniu będziemy informować odrębnym komunikatem.

Informacje o programie Interreg Europa 2021-2027 w języku polskim.

Piotr Pernak