Szukaj...
A
pl
,,Pożyczka Standardowa – Innowacyjna”
06 lutego 2019, Justyna Bartnicka

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w dniu 31.12.2018r. podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu ,,Pożyczka Standardowa – Innowacyjna” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu to 14 mln zł.

W wyniku realizacji dwóch projektów łącznie do sektora MŚP w postaci preferencyjnych pożyczek trafi 21 mln zł. Dla każdego z komponentów oprocentowanie wynosi 1,87% w skali roku i jest stałe w całym okresie kredytowania. Pożyczkę można wykorzystać na cele rozwojowo inwestycyjne:

  • w ramach komponentu standardowego maksymalnie od 300 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych (np. zakup maszyn, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, modernizacja i adaptacja zakładów produkcyjnych itp.), z okresem kredytowania do 60 miesięcy,
  • w ramach komponentu innowacyjnego ponad 300 000,00 zł do 600 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych w zakresie zakupu wyłącznie nowych środków trwałych, z okresem kredytowania do 84 miesięcy.

Szczegółowe informacje na temat pożyczki można uzyskać:

  • osobiście w siedzibie RARR S.A. przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie, pokój 308, pokój 311,
  • pod nr telefonu: (0-17) 86 76 256, (0-17) 86 76 231, (0-17) 86 76 251,
  • na stronie internetowej www.rarr.rzeszow.pl w zakładce usługi.
Justyna Bartnicka