Szukaj...
A
pl
Podkarpacka Rada Innowacyjności
29 lipca 2021, Paweł Rak

26 lipca 2021 roku na swoim pierwszym posiedzeniu obradował nowy skład Podkarpackiej Rady Innowacyjności (PRI). Nominacje 38 członkom Rady wręczyli Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl i Wicemarszałek Ewa Draus.

Rada składa się z przedstawicieli nauki, przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz samorządu i jest ciałem opiniodawczo-doradczym. Na swoim pierwszym posiedzeniu członkowie  jednogłośnie wybrali Przewodniczącego i Zastępcę. Funkcję Przewodniczącego objął  prof. Jarosław Sęp, Prorektor Politechniki Rzeszowskiej, natomiast zastępować go będzie Edyta Stanek, Wiceprezes firmy ML System. Kolejnym punktem obrad było zaprezentowanie  projektu Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030.  W głosowaniu PRI zarekomendowało Zarządowi Województwa Podkarpackiego przyjęcie dokumentu.

Paweł Rak