Szukaj...
A
pl
Panel Inteligentnej Specjalizacji – Jakość życia – obszar Żywność wysokiej jakości
11 czerwca 2021, Justyna Bartnicka

Szanowni Państwo!

Samorząd Województwa jest w trakcie procesu tworzenia nowej Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030 – dokumentu zawierającego katalog regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Departament Rozwoju Regionalnego UMWP, w ramach prac nad nową Strategią, organizuje Panel Inteligentnej Specjalizacji Jakość życia – obszar Żywność wysokiej jakości. Będzie to spotkanie poświęcone identyfikacji specjalizacji w ramach Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030.

Podczas panelu poruszony zostanie temat identyfikacji obszarów, które obejmie Inteligentna Specjalizacja Jakość życia, a także kluczowych technologii, które odgrywać będą istotną rolę w perspektywie do 2030 roku. Dyskusja będzie dotyczyć także właściwych dla branży spożywczej kodów PKD, co pozwoli na precyzyjne określenie tego obszaru specjalizacji.

W celu właściwego ustalenia zakresu niezbędnego wsparcia dla rozwoju podspecjalizacji, niezbędny jest Państwa wkład jako praktyków, osób od lat zaangażowanych w działania na rzecz branży spożywczej w regionie.

Spotkanie w formule online odbędzie się 18 czerwca o godzinie 9:00.

Rejestracji uczestników można dokonać na adres: a.cioch@podkarpackie.pl do 17 czerwca do godziny 13:00.

Link umożliwiający uczestnictwo zostanie przesłany przed spotkaniem dla zarejestrowanych uczestników.

Justyna Bartnicka