Szukaj...
A
pl
Nabór projektów w ramach Priorytetu 2. Środowisko sprzyjające innowacjom z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027
04 maja 2023, Piotr Pernak

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od dnia 30 maja 2023r. rozpocznie nabór projektów w ramach działania 2.17 Rozwój oferty klastrów dla firm z Priorytetu 2. Środowisko sprzyjające innowacjom z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027.

Nabór skierowany jest do koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych i Ponadregionalnych Klastrów Kluczowych.

Dofinansowaniem zostaną objęte projekty wzmacniające potencjał oraz profesjonalizm działalności koordynatorów danego klastra, poprzez rozwój innowacyjnej oferty usługowej na rzecz członków klastra w zakresie B+R+I (badania, rozwój i innowacje). Na realizację projektów, które przyczynią się do rozwijania zdolności badawczych i innowacyjnych, przeznaczono 66 mln zł.  

Nabór zgłoszeń do dnia 30 sierpnia 2023r.

Szczegółowe informacje dla zainteresowanych wnioskodawców zamieszczono na stronie internetowej: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/84184:66-mln-zl-na-rozwoj-oferty-klastrow-dla-firm-parp-oglasza-nabor-w-ramach-kolejnego-konkursu

Piotr Pernak