Szukaj...
A
pl
List polecający – badanie i raport pn. „Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego”
30 czerwca 2021, Justyna Bartnicka

Szanowni Państwo,

Wroconsult Sp. z o.o., ul. Siedlecka 26, 54-101 Wrocław oraz Ekovert Łukasz Szkudlarek, ul. Średzka 10/1B, 54-001 Wrocław realizują na zlecenie Województwa Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego badanie i raport pn. „Gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego”.

Celem badania jest ocena potencjału podkarpackich przedsiębiorstw do wdrażania rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym na tle kraju.

Badanie będzie realizowane w okresie czerwiec – październik 2021 r.

W badaniu uczestniczyć będą przedstawiciele: przedsiębiorstw, Instytucji Otoczenia Biznesu, klastrów, administracji rządowej i samorządowej, podkarpackich uczelni, stowarzyszeń działających w obszarze gospodarki cyrkularnej, eksperci dziedzinowi.

Planowane jest wykorzystanie takich metod badawczych jak: analiza danych zastanych (publikacji, dokumentów strategicznych, aktów prawnych i in.), analiza metodami statystycznymi, kartograficznymi, wywiady pogłębione, kwestionariuszowe, panel ekspertów, metody porównawcze i studia przypadków.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w niniejszym badaniu. Uzyskane od Państwa informacje i opinie przyczynią się do przedłożenia Samorządowi Województwa Podkarpackiego cennych rekomendacji w zakresie wdrażania gospodarki cyrkularnej, a także do właściwego zaplanowania działań administracji samorządowej wspierających dalszy rozwój gospodarki obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego.

Wszelkie zebrane odpowiedzi będą poufne i wykorzystane zostaną jedynie do zbiorczych analiz i wypracowania wniosków oraz rekomendacji dla Województwa Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i nie będą wykorzystywane do innych celów.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację badania są:

Z poważaniem

Ewa Draus

Justyna Bartnicka