Szukaj...
A
pl
Kompetencje na rynku pracy w czasie rewolucji sztucznej inteligencji – zaproszenie na Panel
30 kwietnia 2024, Paweł Rak

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu działając wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego serdecznie zaprasza na Panel Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego „Kompetencje na rynku pracy w czasach rewolucji sztucznej inteligencji – perspektywa roku 2030. Spotkanie odbędzie się w dniu 20 maja w godzinach 10.00 – 14.00 w siedzibie CKPiDN w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 2B.

Zaproszenie kierujemy do przedsiębiorców, przedstawicieli nauki i edukacji, sektora B+R+I oraz instytucji otoczenia biznesu. Zgłoszenia przyjmujemy do 17 maja 2024 r.  do godz. 13.00.
Formularz rejestracyjny

Celem Panelu jest identyfikacja konkretnych działań, jakie powinny podjąć w skali regionu władze województwa, samorządy i inne organy prowadzące szkoły oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół, by wykorzystać upowszechnienie dostępu do rozwiązań sztucznej inteligencji dla modernizacyjnej transformacji szkół w środowisku cyfrowym, zapewniającej skuteczne nabywanie przez uczniów „kompetencji przyszłości” (cyfrowych i transwersalnych), niezbędnych w pracy w erze Przemysłu 4.0.  Działania te winny stać się podstawą regionalnych programów transformacji oświaty z perspektywą roku 2030.

Agenda Panelu ICT Mielec

Paweł Rak