Szukaj...
A
pl
Kierunki rozwoju polityki klastrowej w Polsce po 2020 r.
07 września 2020, Piotr Pernak

Raport zawiera propozycję kierunków i założeń przyszłej polityki klastrowej w Polsce. Rekomendacje zostały wypracowane przez Grupę roboczą ds. polityki klastrowej, która funkcjonowała w ramach przedsięwzięcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Polskie klastry i polityka klastrowa. W skład Grupy wchodzili przedstawiciele centralnych instytucji państwowych, w tym ministerstw i agend rządowych, a także przedstawiciele regionów, metropolii, organizacji przedsiębiorców, klastrów oraz eksperci.

Kierunki Rozwoju Polityki Klastrowej Po 2020 R.

Piotr Pernak