Szukaj...
A
pl
XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Analiza internacjonalnych relacji 2019. Metody i modele rozwoju regionów. Edycja zimowa. Katowice
10 stycznia 2019, Justyna Bartnicka

Konferencja odbędzie się 10 stycznia 2019 r. w Katowicach.

Tematyka konferencji:

 • analiza internacjonalnych relacji gospodarczych w obszarze euroazjatyckim,
 • ryzyko wyceny produktów rynku kapitałowego i lokowanie środków inwestycyjnych
  w rozwoju regionów,
 • modelowanie i analizy na rynku ubezpieczeń w kontekście ryzyka,
 • demograficzne czynniki determinujące prognostyczne wskaźniki rozwoju regionalnego,
 • wielowymiarowa analiza porównawcza regionów,
 • nowe technologie energetyczne w rozwoju regionów,
 • modele i metody w prognozowaniu rozwoju regionów,
 • wpływ lokalizacji inwestycyjnej na konkurencyjność regionów,
 • teoretyczne aspekty lokalizacji a teoria rozwoju regionalnego,
 • inwestycje ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju regionów,
 • rozwój regionalny w aspekcie teoretycznym,
 • metodyka aktualizacji cen nieruchomości i metody taksonomiczne w procesie wyceny.

Więcej informacji na stronie internetowej.

Justyna Bartnicka