Szukaj...
A
pl
Smart Specialisation: monitoring and evaluation State of the play and next steps. Bruksela
24 stycznia 2019, Justyna Bartnicka

Inteligentne specjalizacje kładą silny nacisk na monitoring i ewaluację. Przez lata JRC opracowało solidne ramy monitorowania w odpowiedzi na bardzo duże zapotrzebowanie ze strony władz krajowych i regionalnych. Wraz z końcem okresu programowania nadszedł czas na debatę na temat monitorowania działań i oceny RIS3.

W ramach warsztatów przedstawione zostaną m.in. podstawowe ramy pojęciowe do monitorowania S3, zilustrowane szczegółowo w kursie internetowym Massive Open, dostępnym na platformie iversity, a także możliwe problemy i wyzwania związane z procesem monitorowania i ewaluacji.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej.

Justyna Bartnicka