Szukaj...
A
pl
PXL workshop on Governance of the Smart Specialisation Strategies
31 stycznia 2019, Justyna Bartnicka

Warsztaty PXL organizowane przez platformę S3 we współpracy z regionem Östergötland odbędą się w Linköping w dniu 31 stycznia 2019 r. Spotkanie to skupia decydentów krajowych, regionalnych i subregionalnych z krajów UE, przedstawicieli Komisji Europejskiej i naukowców.

W trakcie warsztatów zostaną poruszone następujące kwestie:

  • Zmiany/innowacje wprowadzone w strukturze zarządzania na poziomie krajowym,  regionalnym i/lub lokalnym.
  • Nowe praktyki, które oznaczają przejrzystą metodę działania dla administracji publicznej (np. otwarta dyskusja na forum i dialog z obywatelami itp.).
  • Główne wyzwania w zakresie zarządzania, które muszą zostać rozwiązane, aby pomyślnie zaprojektować i wdrożyć RIS3.
  • Proces przeglądu RIS3 i rezultaty dotyczące zarządzania.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej.

Justyna Bartnicka