Szukaj...
A
pl
I Metapanel Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego w Krasiczynie
od 07 listopada 2019 do 08 listopada 2019, Justyna Bartnicka

W dniach 7-8 listopada 2019 r. w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie (37-741 Krasiczyn 179; https://www.krasiczyn.com.pl/) odbędzie się I Metapanel Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego (Lotnictwo i kosmonautyka, Motoryzacja, Jakość życia i ICT).

Metapanel to dedykowany panel dla przedstawicieli wszystkich inteligentnych specjalizacji Podkarpacia, w tym klastrów, przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu. Będzie to okazja do współpracy i szukania synergii między Inteligentnymi Specjalizacjami Województwa Podkarpackiego –  Lotnictwem i kosmonautyką, Jakością Życia, Motoryzacją oraz Informacją i telekomunikacją.

Głównym celem tego wydarzenia będzie znalezienie odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Jaka jest specyfika rozwoju branży, w ramach której działa reprezentowany przez Panią/Pana podmiot?
  • Jakie instrumenty finansowe/formy/kierunki interwencji powinny być zastosowane dla lepszego stymulowania rozwoju innowacyjności regionu w ramach regionalnej inteligentnej specjalizacji ?
  • Projekty kluczowe/strategiczne dla branż kluczowych  na okres po 2020 roku.

Zrozumienie przez administrację publiczną potrzeb i ewentualnych barier rozwoju danej branży, która jest inteligentną specjalizacją regionu pozwoli lepiej przygotować Regionalny Program Operacyjny na lata 2021-2027.

W drugim dniu tego wydarzenia rezultaty prac w grupach roboczych zostaną przedstawione podczas sesji ogólnej, w której wezmą udział również Dyrektorzy Departamentów odpowiedzialnych za programowanie nowego RPO.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Chęć uczestnictwa w wydarzeniu należy zgłosić na adres j.bartnicka@podkarpackie.pl do 25 października 2019 r.

Wydarzenie finansowane jest w ramach projektu pn. Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Justyna Bartnicka